Zajęcia terenowe na studiach podyplomowych

W maju 2019 r. ramach studiów podyplomowych zrealizowano zajęcia terenowe w firmach Polimarky w Rzeszowie i 3A Composites Mobility w Mielcu.

Bardzo dziękujemy kierownictwu obu firm za zorganizowanie tych zajęć, które miały cenny aspekt praktyczny.

Tomasz Jaruga

Dr inż. Tomasz Jaruga jest pracownikiem Zakładu Przetwórstwa Polimerów. Pełni także funkcję opiekuna I roku studiów kierunku "Mechanika i budowa maszyn", od roku akademickiego 2018/2019.