Współpraca z przemysłem

 

Współpracujemy w szerokim zakresie z wieloma firmami.

  • prowadzenie badań zleconych i ekspertyz
  • szkolenia zamawiane dla firm
  • projekty
  • składanie wniosków o projekty
  • opinie o innowacyjności