TPTP SIMPTowarzystwo Przetwórców Tworzyw Polimerowych SIMP

 

Towarzystwo Przetwórców Tworzyw Polimerowych jest organizacją działającą w ramach SIMP. Pracownicy Zakładu Przetwórstwa Polimerów aktywnie uczestniczą w działaniach Towarzystwa, między innymi w pracach w projektach europejskich oraz w organizacji konferencji naukowo-technicznych.

 

 

KONTAKT

Strona internetowa TPTP: http://ipp.pcz.pl/tptp/
 
Adres do korespondencji:

Towarzystwo Przetwórców Tworzyw Polimerowych SIMP
Politechnika Częstochowska
Zakład Przetwórstwa Polimerów
al. Armii Krajowej 19 c
42-201 Częstochowa

telefon/fax: +48 34-325-06-59
 

Kontakt przez e-mail:

Prezes: dr hab. inż. Dariusz Kwiatkowski, Prof. PCz  kwiatkowski@ipp.pcz.pl
Prezes Honorowy: prof. dr hab. inż. Józef Koszkul:  jkoszkul@op.pl , tel. 600-460-781 

Z-ca Prezesa: prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga:  bociaga@ipp.pcz.pl
Sekretarz: dr inż. Jacek Nabiałek:  nabialek@ipp.pcz.pl