Studia podyplomowe

„Materiały i Technologie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych”.

Zapraszamy na kolejną edycję studiów podyplomowych.
Będzie to już 9. edycja tych studiów.

Informacje o rekrutacji …

 
CZAS TRWANIA STUDIÓW
– 2 semestry (październik 2022 – czerwiec 2023)
Zajęcia są prowadzone w systemie studiów niestacjonarnych – odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 9.00 do 18.00. Niektóre zjazdy zaczynają się w piątki około godz. 14:00.
 
KOSZT STUDIÓW

 – 5 600 zł (2 semestry) – opłata za studia – jest możliwe zapłacenie w dwóch ratach

PROGRAM ZAJĘĆ

Program studiów obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia podzielone są na wykłady, zajęcia laboratoryjne i projektowe.

Tematyka zajęć:

  • Materiały polimerowe i ich kompozyty
  • Wybrane zagadnienia z fizykochemii polimerów
  • Technologie przetwórstwa i obróbki tworzyw
  • Maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw
  • Narzędzia do przetwórstwa tworzyw
  • Symulacje w procesach przetwórstwa i ich analiza
  • Recykling tworzyw sztucznych
  • Badania i kontrola jakości materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych
  • Seminarium przygotowujące do egzaminu końcowego

 

KONTAKT:

Sekretariat Katedry
Technologii i Automatyzacji

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Politechnika Częstochowska
Al. Armii Krajowej 21, pokój 130
42-201 Częstochowa

mgr Olga Motyka

tel/fax.: 34 32-50-509
e-mail: olga.motyka@pcz.pl
 
 

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr inż. Tomasz Stachowiak
e-mail: tomasz.stachowiak@pcz.pl
tel.: 34 32-50-539

Katedra Technologii i Automatyzacji
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Al. Armii Krajowej 19C, pokój 120
42-201 Częstochowa