Studia podyplomowe

Zakład  Przetwórstwa Polimerów prowadzi studia podyplomowe: „Materiały i Technologie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych”.

Obecnie prowadzona jest V edycja tych studiów – październik 2018 / wrzesień 2019

Uwaga! rozpoczęła się rekrutacja na kolejną, VI edycję studiów, która rozpocznie się w październiku 2019.


CZAS TRWANIA STUDIÓW
– 2 semestry

Zajęcia są prowadzone w systemie studiów niestacjonarnych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 9.00 do 18.00.

KOSZT STUDIÓW

5 585 zł (2 semestry) – opłata za studia – jest możliwe zapłacenie w dwóch ratach

PROGRAM ZAJĘĆ

Program studiów obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia podzielone są na wykłady, zajęcia laboratoryjne i projektowe.

Tematyka zajęć:

  • Materiały polimerowe i ich kompozyty
  • Wybrane zagadnienia z fizykochemii polimerów
  • Technologie przetwórstwa i obróbki tworzyw
  • Maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw
  • Narzędzia do przetwórstwa tworzyw
  • Symulacje w procesach przetwórstwa i ich analiza
  • Recykling tworzyw sztucznych
  • Badania i kontrola jakości materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych
  • Seminarium przygotowujące do egzaminu końcowego

Informacje o lokalizacji sal wykładowych

KONTAKT:

Sekretariat Instytutu Technologii Mechanicznych

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Politechnika Częstochowska
Al. Armii Krajowej 21, pokój 130
42-201 Częstochowa

mgr Olga Motyka

tel/fax.: 34 32-50-509
e-mail: motyka@itm.pcz.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr inż. Tomasz Stachowiak
e-mail: stachowiak@ipp.pcz.pl
tel.: 34 32-50-539

Zakład Przetwórstwa Polimerów
Instytut Technologii Mechanicznych
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Al. Armii Krajowej 19C, pokój 120
42-201 Częstochowa