Struktura

Zakład wchodzi w skład Instytutu Technologii Mechanicznych na wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej

Kierownikiem Zakładu jest dr hab. inż. Przemysław Postawa, prof. PCz

Skład osobowy:

 1. Dr hab. inż. Przemysław Postawa, prof. PCz – Kierownik Zakładu
 2. Dr hab. inż. Dariusz Kwiatkowski – prof. PCz – Prodziekan ds. Nauczania WIMiI
 3. Dr hab. inż. Adam Gnatowski, prof. PCz – Zastępca Dyrektora Instytutu Technologii Mechanicznych
 4. Dr inż. Tomasz Jaruga – Starszy wykładowca
 5. Dr inż. Jacek Nabiałek – Adiunkt
 6. Dr inż. Paweł Palutkiewicz – Adiunkt
 7. Dr inż. Wojciech Okularczyk – Adiunkt
 8. Dr inż. Tomasz Stachowiak – Adiunkt
 9. Dr inż. Milena Trzaskalska – Adiunkt
 10. Mgr inż. Sylwester Norwiński – Doktorant
 11. Mgr inż. Karol Dobrakowski – Doktorant
 12. Mgr inż. Tomasz Kwiatkowski – Doktorant
 13. Mgr inż. Piotr Sikora – Doktorant
 14. Mgr inż. Krystian Stachowiak – Doktorant
 15. Mgr inż. Paulina Choryłek – Doktorant
 16. Mgr inż. Aleksandra Kalwik – Doktorant
 17. Mgr inż. Ewa Kazik – Doktorant
 18. Mgr inż. Łukasz Suchecki – Doktorant

Pracownik techniczny: inż. Jarosław Kret

Pracownicy emerytowani:

 1. Prof. dr hab. inż. Józef Koszkul
 2. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga
 3. Dr inż. Włodzimierz Baranowski
 4. Dr inż. Antoni Gzieło