Rekrutacja

Uwaga! Rekrutacja – VII edycja Studiów Podyplomowych – 2020 / 2021

Szanowni Państwo,
W związku z wieloma zapytaniami ogłaszamy rekrutację na kolejną, VII edycję Studiów Podyplomowych „Materiały i technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych”.
Przewidujemy, że pierwsze zajęcia odbędą się w październiku 2020 r. a studia zakończą się pod koniec czerwca / na początku lipca 2021 r. Zależy to jednak o  sytuacji epidemicznej  w Polsce. Osoby zainteresowane podjęciem tych studiów prosimy o kontakt z kierownikiem studiów: dr inż. Tomasz Stachowiak (dane kontaktowe poniżej).

Informacje ogólne:
  • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie przez Kandydata wymogów formalnych (Regulamin Studiów Podyplomowych). O kolejności zgłoszeń decyduje data wpłynięcia dokumentów do sekretariatu Katedry Technologii i Automatyzacji
  • liczebność grupy: do 20 osób

Dokumenty wymagane do przyjęcia na studia:

  • kwestionariusz osobowy (do pobrania niżej)
  • skierowanie z zakładu pracy (jeśli kandydat jest kierowany przez zakład)
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub inżynierskich / licencjackich); oryginał do wglądu

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz osobowy  – docx ..

Kwestionariusz osobowy – pdf ..

Jak składać dokumenty?

Dokumenty należy przesyłać pocztą albo składać osobiście pod następującym adresem:

Katedra Technologii i Automatyzacji
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Politechnika Częstochowska 

Al. Armii Krajowej 21
pokój 130
42-201 Częstochowa

z dopiskiem „Studia Podyplomowe 2020”

Koszt studiów:

5 585 zł – kwota za całość studiów – 2 semestry

Osoba kontaktowa:

dr inż. Tomasz Stachowiak (Kierownik Studiów Podyplomowych)
tel. 34 3250-539
e-mail: stachowiak@ipp.pcz.pl