Rekrutacja na specjalność Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych

Zapraszamy do studiowania na specjalności „Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych” w ramach kierunku „Mechanika i Budowa Maszyn”.

Są to studia magisterskie, czyli II stopnia, trwające 3 semestry.

Rekrutacja – do 15. lutego 2019 r.

Więcej informacji:

https://wimii.pcz.pl/pl/rekrutacja

Nasi Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle jako:
– technolodzy procesów przetwórstwa
– konstruktorzy wyrobów z tworzyw sztucznych
– konstruktorzy narzędzi i oprzyrządowania do przetwórstwa
– pracownicy laboratoriów zajmujących się badaniem materiałów i wyrobów

 

Tomasz Jaruga

Dr inż. Tomasz Jaruga jest pracownikiem Zakładu Przetwórstwa Polimerów. Pełni także funkcję opiekuna I roku studiów kierunku "Mechanika i budowa maszyn", od roku akademickiego 2018/2019.