Publikacje

2019

Artykuły w monografiach:

 1. Nabiałek J., Jaruga T.: Numerical Modeling of MuCell® Injection Moulding Process, Advances in Manufacturing, Lecture Notes in Mechanical Engineering, Volume IV – Mechanical Engineering, ed. Gapiński B., Szostak M., Ivanov V., pp. 434 – 447, Springer, 2019, ISSN 2195-4356, ISSN 2195-4364 (electronic), ISBN 978-3-030-16942-8, ISBN 978-3-030-16943-5 (eBook), https://doi.org/10.1007/978-3-030-16943-5.
 2. Postawa P., Humienny R.: Przepływ tworzywa przy zróżnicowanym polu temperatury gniazda formy wtryskowej. Tworzywa Sztuczne w Przemyśle Nr 4/2019. Dodatek „Systemy Chłodzenia” Nr 8/2019, s. VIII –  XI, ISSN 2082-6877.
 3. Jaruga T.: Zestawienie nowych Polskich Norm – cz. 1, . Tworzywa Sztuczne w Przemyśle Nr 4/2019, s. 70-71, ISSN 2082-6877.

2018

2017

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej:

W sumie – liczba publikacji w roku 2017: 2 (dane z dnia 24.02.2017)

2016

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej:

 1. Bociąga E., Trzaskalska M.: Influence of Ageing on the Gloss, Color, and Structure of Colored ABS. Color Research and Application, 2016, vol. 41, no. 4, p. 392-398.98.
 2. Bociąga E., Trzaskalska M.: Influence of Polymer Processing Parameters and Colouring Agents on Gloss and Colour of Acrylonitrile-Butadiene-Styrene Terpolymer Moldings. Polimery 2016, vol. 61, nr 7-8, s.544-550.
 3. Palutkiewicz P., Garbacz T.: The influence of blowing agent addition, glass fiber content and mold temperature on selected properties, surface state and structure of injection molded parts from polyamide 6, Cellular Polymers, Vol. 35, No. 4, 2016, s. 159-192.
 4. Palutkiewicz P., Postawa P.: The investigation of selected properties of the porous moulded parts from talc-filled PP composites. Journal of Cellular Plastics 4/2016, 52, s. 399-418.
 5. Gnatowski A., Jelonkiewicz J., Laskowski Ł., Laskowska M.: Influence of the Copper-Containing SBA-15 Silica Fillers on the Mechanical Properties of High Density Polyethylene. Journal of Nanomaterials, 2016, DOI:10.1155/2016/3291719.

Artykuły w pozostałych czasopismach:

 1. Werner K., Jaruga T., Baranowski W., Kula M.: Evaluation of Cracking Conditions of Butt Welded Joints in Polyethylene Pipes, Przetwórstwo Tworzyw 1 (styczeń – luty) 2016, 169, tom 22, s. 36-42.
 2. Modławski M., Nabiałek J., Jaruga T.: Symulacja odkształcenia wyrobu rozdmuchowego o stałej i zmiennej grubości ścianki, Tworzywa Sztuczne w Przemyśle, Nr 3/2016, s. 94-97.
 3. Margol M., Kwiatkowski D., Kula M.: Kurczliwość a właściwości wytrzymałościowe tasiemki PP – jak na siebie wpływają?, Tworzywa Sztuczne w Przemyśle, Nr 3/2016, s. 103-105.
 4. Nabiałek J., Sznober P.: Analiza przepływu wtryskiwanego tworzywa w formie wielogniazdowej. PlastNews 5/2016, s. 128-129.
 5. Palutkiewicz P., Wawrzyniak J.: Warunki uplastyczniania a struktura wyprasek porowatych. Tworzywa Sztuczne w Przemyśle 1/2016, 32, s. 44-48.
 6. Grzesiczak D.: Ponowne przetwórstwo samochodowych zbiorników paliwowych wykonanych z PE-HD, Tworzywa Sztuczne w Przemyśle 2/2016, 33, s. 49-51.
 7. Gnatowski A., Chyra M.: Barwa i połysk kompozytu polimerowego z napełniaczem ceramicznym, Tworzywa Sztuczne w Przemyśle 2/2016, 33. s. 24-26.
 8. Bociąga E., Trzaskalska M.: Struktura wyprasek wtryskowych z barwionego tworzywa ABS po procesie starzenia. Przetwórstwo Tworzyw 2016, nr 4(172), s. 184-189.
 9. Bociąga E., Trzaskalska M.: Warunki przetwórstwa a właściwości mechaniczne wyprasek z barwionego kopolimeru ABS. Przetwórstwo Tworzyw 2016, nr 4(172), s. 190-199.
 10. Chłądzyńska A., Margol M., Kwiatkowski D.: Analiza wpływu starzenia promieniowaniem ultrafioletowym na strukturę i właściwości jakościowe różnobarwnych tasiemek polipropylenowych, Przetwórstwo Tworzyw 4/2016, 172, tom 22, s. 200-209.
 11. Chyra M.: Wpływ starzenia elektrochemicznego na właściwości wielowarstwowych rur z polietylenu, Przetwórstwo Tworzyw 4/2016, 172, tom 22, s. 210-215.
 12. Chyra M.: Wpływ starzenia elektrochemicznego na właściwości wielowarstwowych rur z polietylenu, Przetwórstwo Tworzyw 4/2016, 172, tom 22, s. 210-215.
 13. Grzesiczak D.: Ocena stopnia degradacji zbiorników paliwowych z PE-HD z wykorzystaniem mikroskopii SEM, AFM i Konfokalnej, Przetwórstwo Tworzyw 4/2016, 172, tom 22, s. 233-242.
 14. Margol M., Kwiatkowski D., Baranowski W., Palutkiewicz P.: Podatność na identyfikację tworzyw polimerowych i wyrobów z tworzyw, Przetwórstwo Tworzyw 4/2016, 172, tom 22, s. 264-275.
 15. Margol M., Kwiatkowski D., Wacowska A.: Badania właściwości mikrostrukturalnych oraz analiza struktury nadcząsteczkowej przędzy filtracyjnej na bazie syntetycznych polimerów włóknotwórczych, Przetwórstwo Tworzyw 4/2016, 172, tom 22, s. 276-284.
 16. Norwiński S. Postawa P.: Ocena palności metodą indeksu tlenowego (OI) wybranych kompozytów na osnowie polipropylenu, Przetwórstwo Tworzyw 4/2016, 172, tom 22, s. 285-293.
 17. Norwiński S., Postawa P., Sachajko R.: Analiza zmian właściwości termomechanicznych kompozytów na osnowie polipropylenu, Przetwórstwo Tworzyw 4/2016, 172, tom 22, s. 294-301.
 18. Palutkiewicz P., Baranowski W.: Ocena wpływu stopnia krystaliczności polietylenu dużej gęstości na twardość rur z Pe-HD, Przetwórstwo Tworzyw 4/2016, 172, tom 22, s. 332-339.
 19. Trzaskalska M., Grzesiczak D., Postawa P.: Metody rozdrabniania a właściwości termiczne i termo-mechaniczne wyprasek z polipropylenu, Przetwórstwo Tworzyw 4/2016, 172, tom 22, s. 378-383.
 20. Humieny R., Postawa P., Stachowiak T.: Deformacje postaciowe wyprasek spowodowane nierównomiernym chłodzeniem formy, Tworzywa Sztuczne w Przemyśle Nr 4/2016, 35, Dodatek „Systemy Chłodzenia”, s. XX-XXII.
 21. Garbacz T., Palutkiewicz P.: Cechy geometyczne folii polimerowych wytwarzanych w procesie wytłaczania z rozdmuchiwaniem, Przetwórstwo Tworzyw 3/2016 (171), tom 22, s. 116-125.
 22. Gnatowski A., Chyra M.: Examinations of thermomechanical properties and structure of polyethylene with cardboard fibre and colourant composites after electrochemical ageing, Inżynieria Materiałowa 2016, nr 211, vol. 3, s. 120-125.
 23. Postawa P., Grzesiczak D.: Characteristics of strength and structure of PE-HD composites with addition of PE-HD waste, Acta Innovations 2016, nr 20, s. 13-20.
 24. Jaruga T., Modławski M.: Wytrzymałość struktury sześciokątnej otrzymanej metodą drukowania FDM, Przetwórstwo Tworzyw 5/2016, 173, tom 22, s. 428-437.
 25. Humienny R. Stachowiak T., Postawa P.: Pomiary wyprasek wtryskowych z wykorzystaniem skanerów optycznych, Przetwórstwo Tworzyw 5/2015, 173, tom 22, s. 413-420.
 26. Humienny R., Postawa P., Stachowiak T.: Optymalizacja kształtu wypraski poprzez analizę roxzkładu temperatury na powierzchni wypraski z wykorzystaniem pomiarów termowizyjnych, Przetwórstwo Tworzyw 5/2016, 173, tom 22, s. 421-427.
 27. Pudełko A., Malińska K., Postawa P., Stachowiak T., Weisser P.: Wybrane właściwości biokompozytów na osnowie polimerów biodegradowalnych z dodatkiem biowęgla z osadów ściekowych, Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, R.9 nr 26, 2016, str. 115-127.
 28. Gnatowski A., Chyra M.: Influence of Processing Parameters on Properties of Polyamide Filled with Glass Balls. Acta Innovations 2016, nr 20, s. 5-12.
 29. Gnatowski A., Gnatowska R.: Aspekty energetyczne związane z odzyskiem materiałów polimerowych. Edukacja dla Bezpieczeństwa. Przegląd Naukowo-Metodyczny 2016, R.9, nr 1, s. 1799-1805.
 30. Gnatowski A., Chyra M., Baranowski W., Żmuda M.: Badania wybranych właściwości i struktury polimerowych połączeń spawanych. Edukacja dla Bezpieczeństwa. Przegląd Naukowo-Metodyczny 2016, R.9, nr 1, s. 1063-1068.
 31. Gnatowski A., Gnatowska R.: Metody przewidywania wpływu zużycia na skutek starzenia wyrobów w aspekcie ochrony środowiska. Edukacja dla Bezpieczeństwa. Przegląd Naukowo-Metodyczny 2016, R.9, nr 1, s. 1669-1675.
 32. Gnatowski A., Gnatowska R.: Zastosowanie włókna tekturowego z recyklingu w materiałach polimerowych możliwością zmniejszenia odpadów z opakowań. Edukacja dla Bezpieczeństwa. Przegląd Naukowo-Metodyczny 2016, R.9, nr 1, s. 1836-1842.

Rozdziały w monografiach:

 1. Okularczyk W., Kurpiński M.: Określenie stanu zużycia systemów uszczelniających w siłownikach hydraulicznych. W: Uszczelnienia i technika uszczelniania maszyn i urządzeń, SIMP Oddział we Wrocławiu, maj 2016, 20, s. 231-240. ISBN 978-83-87982-43-0.
 2. Trzaskalska M., Modławski M., Grzesiczak D., Chyra M.: Na styku nauki i przemysłu, czyli pierwsza praca dyplomowa, Rozdział V w: Innowacje w polskiej nauce w obszarze nauk ekonomicznych. Przegląd aktualnej tematyki badawczej, praca ziorowa pod red. Mempel-Śnieżyk A., Doskocz J., Kardasz P., Wydawnictwo Nauka i Biznes, Wrocław 2016, s. 54-62, ISBN: 978-83-947095-1-8
 3. Dobrakowski K., Misiak Ł.: Design Thinking – jak powstają innowacje. Rozdział XII w: Innowacje w polskiej nauce w obszarze nauk ekonomicznych. Przegląd aktualnej tematyki badawczej, praca ziorowa pod red. Mempel-Śnieżyk A., Doskocz J., Kardasz P., Wydawnictwo Nauka i Biznes, Wrocław 2016, s. 126-133, ISBN: 978-83-947095-1-8.

Publikacje w materiałach konferencyjnych:

 1. Stachowiak T., Bociąga E., Trzaskalska M., Postawa P.: The infuence of grinding on the thermomechanical properties of plastic parts made of polypropylene. The 24th Annual World Forum on Advanced Materials, Polychar, Poznań 2016, p. 161-162.
 2. Trzaskalska M., Bociąga E., Stachowiak T.: Processing Conditions vs Mechanical Properties of Moldings Made of Colored Copolymer ABS. The 24th Annual World Forum on Advanced Materials, Polychar, Poznań 2016, p. 276-277.
 3. Kwiatkowski D., Modławski M., Jaruga T.: Design of flash pocket inserts in an extrusion blow mould based on the result sof thenumercial simulation. MMS 2016 XXI Polish-Slovak Scientific Conference Machine Modeling and Simulations. Book of Abstracts, s. 56.
 4. Pudełko A., Malińska K., Postawa P., Stachowiak T., Weisser P., Mechanical, Thermal and Morphological Properties of Biochar Added Biocomposites, 5th International Conference on Advances in Sustainable Sewage Sludge Management (ASSM 2016), Kraków, Polska (18 do 21 września 2016 r.), str. 201 -204.
 5. Jakubas A., Gębara P., Gnatowski A., Chwastek K.: Measurements of Magnetic Properties of Polymer-Metallic Composites. 16th Czech and Slovak Conference on Magnetism (CSMAG’16), Košice, Słowacja 2016. Book of Abstracts, s. 117.
 6. Jakubas A., Gębara P., Gnatowski A., Chwastek K.: Measurements of Properties of Polymer-Metallic Composites. XII Symposium of Magnetic Measurements and Modeling (SMMM 2016). Book of Abstracts, s. 45-46.

W sumie – liczba publikacji w roku 2016: 46 (dane z dnia 09.02.2017)