Pracownicy

W Zakładzie zatrudnionych jest 8 pracowników naukowo-dydaktycznych, jeden dydaktyczny, jeden pracownik techniczny a także 10 doktorantów realizuje prace doktorskie.

Nauczyciele akademiccy
Members
9
Details
Wśród nauczycieli akademickich są pracownicy naukowo-dydaktyczni, czyli adiunkci, a także dydaktyczny, czyli wykładowcy
Prodziekan ds. Nauczania WIMiI
Zastępca Dyrektora Instytutu Technologii Mechanicznych
Adiunkt, Opiekun II roku studiów kierunku "Computational Intelligence and Data Mining", Koordynator programu "Erasmus" dla kierunków "Mechanika i Budowa Maszyn" i "Mechatronika"
Adiunkt, Koordynator ds. praktyk studenckich
Adiunkt, Koordynator Erasmus
Adiunkt, Sekcja Rozwoju WIMiI

Pracownicy emerytowani
Members
2
Details


Pracownicy Techniczni
Members
1
Details