Pracownicy

W Zakładzie zatrudnionych jest 8 pracowników naukowo-dydaktycznych, jeden dydaktyczny, jeden pracownik techniczny a także 10 doktorantów realizuje prace doktorskie.

Nauczyciele akademiccy
Members
10
Details
Wśród nauczycieli akademickich są pracownicy naukowo-dydaktyczni, czyli adiunkci, a także dydaktyczny, czyli wykładowcy
Prodziekan ds. Nauczania WIMiI
Zastępca Dyrektora Instytutu Technologii Mechanicznych
Opiekun I roku studiów kierunku "Mechanika i budowa maszyn" 2018/2019
Adiunkt, Koordynator ds. praktyk studenckich
Adiunkt, Koordynator Erasmus
Adiunkt, Sekcja Rozwoju WIMiI

Pracownicy emerytowani
Members
2
Details


Pracownicy Techniczni
Members
1
Details