Prace dyplomowe

Studenci realizują prace dyplomowe z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Prace inżynierskie realizowane sa w semestrze:

VI i VII na studiach I stopnia

II i III na studiach II stopnia