Oferta dla przemysłu

Zakład Przetwórstwa Polimerów oferuje możliwości:

  • badania tworzyw i wyrobów z tworzyw
  • wykonanie próbek do badań
  • przygotowanie ekspertyz technicznych
  • wystawieni opinii

Kontakt:

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Przemysłem – dr hab. inż. Przemysław Postawa

e-mail: postawa@ipp.pcz.pl

tel. 34 3250-539