Obrony prac inżynierskich – 7. lutego 2019 r.

W dniu 7. lutego 2019 r. na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki miały miejsce obrony prac inżynierskich studentów specjalności Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych”.

Dyplomy inżyniera uzyskali Panowie:

– Sebastian Budnik
– Adrian Chadryś
– Robert Chwastek
– Patryk Drzewiecki
– Adrian Koprek
– Adrian Mrugała
– Norbert Tabor
– Michał Wrona

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Tomasz Jaruga

Dr inż. Tomasz Jaruga jest pracownikiem Zakładu Przetwórstwa Polimerów. Pełni także funkcję opiekuna I roku studiów kierunku "Mechanika i budowa maszyn", od roku akademickiego 2018/2019.