Działalność Zakładu

Zakład Przetwórstwa Polimerów jest jednostką Instytutu Technologii Mechanicznych, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej.

 Zakład prowadzi działalność:

  • dydaktyczną
  • naukową
  • badawczą

Ponadto, pracownicy Zakładu są członkami Towarzystwa Przetwórców Tworzyw Polimerowych SIMP i czynnie angażują się między innymi w prowadzone przez Towarzystwo Projekty Europejskie.

Działalność dydaktyczno-naukowa Zakładu koncentruje się wokół zagadnień przetwórstwa polimerów, zarówno w aspekcie technologii procesów przetwórczych jak i konstrukcji narzędzi. Do najważniejszych przedmiotów dydaktycznych prowadzonych przez pracowników zakładu należą:

  • Przetwórstwo polimerów,
  • Materiały polimerowe,
  • Technologia przetwórstwa i obróbki,
  • Komputerowe wspomaganie przetwórstwa,
  • Narzędzia do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
  • Materiały niemetalowe i powłoki.

Pracownicy Zakładu prowadzą również prace naukowo badawcze w ramach grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uczestniczą w projektach europejskich realizowanych w Programach Ramowych Unii Europejskiej. Uczestniczą również w konferencjach naukowych i technicznych – krajowych i zagranicznych (między innymi organizowanych przez Polymer Processing Society) oraz targach branżowych, sympozjach i szkoleniach. Organizują również spotkania firm z branży przetwórczej. Aktywnie uczestniczą w działalności Towarzystwa Przetwórców Tworzyw Polimerowych SIMP.

Godzi się w tym miejscu nadmienić, że pracownicy Zakładu przekazują studentom nie tylko swoją wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną, którą zdobyli pracując wiele lat w przemyśle, lub prowadząc własne firmy.