Laboratoria

Instytut Przetwórstwa Polimerów i  Zarządzania Produkcją dysponuje następującymi salami dydaktycznymi oraz laboratoriami:

  1. Laboratorium Maszyn Przetwórczych – hala maszyn oraz sala nr 2 – parter
  2. Laboratorium Badania Tworzyw Polimerowych i Przetwórstwa – sala nr 3 -parter
  3. Laboratorium Materiałów Niemetalowych i Przetwórstwa – sala nr 1 – dydaktyczna – parter
  4. Laboratorium Komputerowe – Prezydencka Sala Seminaryjna – sala nr 122 – I piętro

Laboratorium Maszyn Przetwórczych

Laboratorium Maszyn Przetwórczych wyposażone jest w maszyny przetwórcze: wtryskarkę, wytłaczarki, prasę i inne. W laboratorium prowadzone są badania procesów przetwórstwa.

 

więcej…

Laboratorium Badania Tworzyw Polimerowych i ich Przetwórstwa

Laboratorium Badania Tworzyw Polimerowych i Przetwórstwa – sala nr 3

W Laboratorium Badań Właściwości Tworzyw Polimerowych prowadzone są badania naukowe oraz zlecone, a także odbywają się zajęcia dydaktyczne w ramach kierunku studiów Mechanika i Budowa Maszyn oraz specjalności Przetwórstwo Polimerów. W trakcie zajęć studentom prezentowane są metody analizy właściwości fizycznych tworzyw sztucznych z wykorzystaniem aparatury pomiarowej będącej na wyposażeniu Instytutu Przetwórstwa Polimerów i Zarządzania Produkcją.

więcej…

Laboratorium Materiałów Niemetalowych

Laboratorium Materiałów Niemetalowych i Przetwórstwa – sala nr 1
W sali odbywają się zajęcia dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne oraz zajęcia seminaryjne. W sali znajduje się 20 miejsc przeznaczonych dla studentów.
W laboratorium znajdują się urządzenia badawcze stosowane do celów dydaktycznych, takie jak: twardościomierz kulkowy, twardościomierz analogowy do badania twardości elastomerów w skali Shore’a, młot udarnościowy Charpy’ego i Dynstat, urządzenia do badania temperatury mięknienia metodą Vicata oraz temperatury ugięcia metodą Martensa.

więcej…

Laboratorium komputerowe – Prezydencka Sala Seminaryjna

Laboratorium Komputerowe – Prezydencka Sala Seminaryjna – sala nr 122
Laboratorium zostało wyposażone w sprzęt komputerowy przez Prezydenta RP w ramach programu prezydenckiego „Internet w szkołach”. Złożony przez Instytut wniosek wygrał w konkursie „Super Pracownia 2002”.
W Sali 122 odbywają się zajęcia laboratoryjne, wykłady oraz zajęcia seminaryjne.
W laboratorium znajduje się 10 stanowisk komputerowych połączonych ze sobą siecią komputerową o przepustowości 100 Mbit/s i mających dostęp do Internetu. Na komputerach zainstalowano system operacyjny Microsoft Windows XP oraz następujące oprogramowanie: NX I-DEAS, Moldflow Plastics Insight, Moldflow Plastics Advisers, Fluent, Polyflow, Mechanical Desktop, Statistica, Catia, TopSolid. Rolę serwera licencji dla ww. oprogramowania pełni stacja robocza Silicon Graphics O2.

więcej…