Egzamin końcowy na studiach podyplomowych

W dniu 6. lipca 2019 r. grupa studentów podyplomowych studiów „Materiały i technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych” (5. edycja) zakończyła studia egzaminem końcowym.

Gratulujemy Państwu i życzymy sukcesów w pracy zawodowej!

Tomasz Jaruga

Dr inż. Tomasz Jaruga jest pracownikiem Zakładu Przetwórstwa Polimerów. Pełni także funkcję opiekuna I roku studiów kierunku "Mechanika i budowa maszyn", od roku akademickiego 2018/2019.