Dydaktyka

Pracownicy Zakładu Przetwórstwa Polimerów w semestrze letnim 2018/2019 prowadzą zajęcia dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki na kierunkach:

  • mechanika i budowa maszyn
  • mechatronika
  • energetyka
  • inżynieria biomedyczna
  • informatyka

na studiach I i II stopnia.